עזרה ראשונה נפשית בטלפון
הפוך לעמוד הבית
לקבלת מידע באי מייל

עזרה נפשית באינטרנט

עזרה נפשית באינטרנט

 

גילת, י. רוזנאו, ש. (2004). "איך להשתחרר ממלתעות החיים?" שיח מקוון עם מתבגר על התאבדות  ניתוח פנייה לפורום ער"ן.מפגש לעבודה סוציאלית, 20, 61 – 84.

Barak, A. (2007). Emotional support and suicide prevention through the Internet: A field project study. Computers in Human Behavior, 23, 971-984.

Barak, A. (2000). The internet and suicides: Another expression of the two face of the

    internet. The Educational Counseling, 9, 111-128.

Barak A., & Lavee, S. (1999). Online support group: Anew method for counseling

    intervention. The Educational Counseling, 8, 54-68.

Barak, A., & Miron, O. (2004). Writing characteristics of suicidal people on the

     internet: A psychological investigation of emerging social environments. Suicide

     and Life Threatening Behavior, 35, 507-524.

Gilat, I., & Shahar, G. (2007). Emotional first aid for a suicide crisis:     

    Comparison  between telephonic hotline and internet. Psychiatry:

    Interpersonal and Biological  Processes, 70, 12-18.

Finn, J. (1999). An exploration on helping processes in an online self-help group 

     focusing on issues of disability. Health and Social Work, 24, 22-233.

Finn, J., & Lavitt, M. (1994). Electronic support/mutual aid groups for sexual abuse

     survivors. Social Work with Groups, 17, 21-46.

Wilson, G. & Lester, D. (2002). Crisis intervention by e-mail. In D. Lester (Ed.)   

    Crisis Intervention and   Counseling by Telephone (pp 212-219).Charles C Thomas: Illinois

Wilson, G. & Lester, D. (1998). Suicide prevention by e-mail. Crisis Intervention, 4,

     81-87.