עזרה ראשונה נפשית בטלפון
הפוך לעמוד הבית
לקבלת מידע באי מייל

עזרה נפשית בטלפון

 

עזרה נפשית בטלפון

 

גילת, י. ולצר, י. (2006). פניות לעזרה ראשונה נפשית בטלפון בתקופת האינתיפאדה.  

    מגמות, מד (2), 316-332.

לצר, י., גילת, י. וגולן, ג. (2003). מאפייני חיפוש עזרה בקרב סובלים מהפרעות אכילה   

     הפונים לער"ן. מגמות, מב (3), 527 – 514.

גילת, י. ווינטר, נ. (1998). עמדות של תלמידים כלפי פניה לעזרה של מחנכים ויועצים    

     בבעיות אישיות.  עיונים בחינוך, 3(2), 218-203.

גילת, י. וגיל, צ. (1998). איומים בהתאבדות ומחשבות התאבדות בפניות לער"ן. הרפואה,

   , 523 -528.

גילת, י. וגיל, צ. (1996). פניות של חולי נפש לעזרה ראשונה נפשית בטלפון. הרפואה,

   130 ,669 672.

גילת, י. (1993). פניות מתבגרים לשירותי תמיכה טלפוניים עמדות והתנהגות.

   חברה  ורווחה, י"ג, 339 350.

 

 

Bobevsky, I. & McLennan, J. (1998). The telephone counseling interview as a

    complex dynamic, decision process: A self-regulation model of counselor

    effectiveness. Journal of psychology, 132, 47-60.

D'Augelli, A. R., Handis, M. H., Brumbaugh, L., Illig, V., Searer, R., Turner, D. W. &

     D'augelli, J. F. (1978). The verbal helping behavior of experienced and novice

     telephone counselors. Journal of Community Psychology, 6, 222-228.

Diagle, M. & Mishara, B. L. (1995). Intervention styles with suicidal callers at two  

     suicide prevention centers. Suicide and Life Threatening Behavior, 25, 261-274.

Gilat, I., Lobel, T. E., & Gil, Z. E. (1998). Characteristics of calls to the Israeli 

     hotlines during the Gulf-War. American Journal of Community Psychology.

     26 (3), 697-704

Gilat, I. & Latzer, Y. (2007). Characteristics of calls to the Israeli hotline during   

     the Intifada. Community Mental Health Journal, 43, 401 – 420.

Joiner, T., Kalafat, J., Draper, J., Stokes, H. et al. (2007). Establishing

     standards for the assessment of suicide risk among callers to the national

     suicide prevention lifeline. Suicide and Life Threatening Behavior, 37, 353-364.

King, R. P., Nurcombe, B., Bickman, B., Hides, L., & Reid, W. (2003). Telephone 

   counseling for adolescent suicide prevention: Changes in suicidality and mental 

   state from beginning to end of a counseling session. Suicide and Life Threatening

   Behavior, 33, 400-411.

Knickerbocker, D. A. & McGee, R. K. (1973). Clinical effectiveness of 

     nonprofessional and professional telephone workers in a crisis intervention centre.

     In D. Lester & G. W. Brockop (Eds.), Crisis Intervention and counseling by

     telephone. Springfield, IL: C. C. Thomas.

Latzer, Y. & Gilat, I. (2000). Calls to the Israeli hotline from individuals who

     suffer from eating disorders: An epidemiological study. Eating Disorders, 8,

     31-42.

Lester, D. (Ed.) (2002). Crisis Intervention and  Counseling by Telephone. Charles C

     Thomas: Illinois

Lester, D. & Brockop, G. W. (1976). Crisis Intervention and Counseling by

    Telephone. Illinois, Thomas.

Lester, D. (1993). The effectiveness of suicide prevention centers. Suicide and Life

     Threatening Behavior, 23, 263-267.

Mishara, B. L. & Diagle, M. (1997). Effects of different telephone intervention styles

     with suicidal callers at two suicide prevention centers: An empirical investigation.

     American Journal of Community Psychology, 25, 861-885.

Mishara, B. L., Chagnon, F., Daigle, M., Balan, B. Et al. (2007). Comparing models  

   of helper behavior to actual practice in telephone crisis intervention: A silent

      monitoring study of calls to the U.S. 1-800-SUICIDE Network. Suicide and Life Threatening Behavior, 37(3), 291-307      

Rosenbaum, A., & Calhoun, J. F. (1977). The use of telephone hotlines in crisis   

       intervention: A review. Journal of Community Psychology, 5, 325-338.

Stein, D. M. & Lambert, M. J. (1984). Telephone counseling and crisis intervention:

    A  review. American Journal of Community Psychology, 12, 101-126.

Tekavcic-Grad, O. & Zavasnik, A. (1987). Comparison between counselor's and

     caller's expectations ands their realization on the telephone crisis line. Crisis, 8,

       162-177.