עזרה ראשונה נפשית בטלפון
הפוך לעמוד הבית
לקבלת מידע באי מייל
פסיכולוגיה- מבחר נושאים

ההשקפה הביהביוריסטית בפסיכולוגיה

ההשקפה הביהביוריסטית בפסיכולוגיהההשקפה הביהביוריסטית (התנהגותית)

 

ההשקפה הביהביוריסטית בפסיכולוגיה (להלן ביהביוריזם) צמחה בארצות הברית בעשור השני של המאה העשרים בעקבות עבודתו ופרסומיו של ג'ון ווטסון, אשר הסתמך גם על מחקרים שנעשו על ידי עמיתו האמריקאי אדוארד ת'ורנדייק ועל ידי הפיזיולוג הרוסי איוון פבלוב. מאוחר יותר הצטרף למובילי הביהביוריזם ב. סקינר, שתרם לפיתוחה של השקפה זאת במהלך המאה העשרים. הביהביוריזם צמח מתוך התנגדות לעיסוק בתהליכים פנימיים ובחקר התודעה, שהיווה מוקד מרכזי של הפסיכולוגיה בסוף המאה התשע עשרה ותחילת המאה העשרים. הביהביוריסטים טענו שהפסיכולוגיה חייבת להתבסס על מחקר בנוסח המדעים המדויקים, אשר בוחנים תופעות הניתנות לצפייה ולמדידה בכלים אובייקטיביים. משמעות הדבר עבור הפסיכולוגיה היא, התעלמות מחקר התהליכים הפנימיים שאינם נגישים לחקירה אובייקטיבית, והתרכזות בתופעות הניתנות להתבוננות ולמדידה. נוהגים להדגים את הטענה העקרונית של הביהביוריזם באמצעות המודל של הקופסא השחורה. ניתן לתאר את פעולתו של האורגניזם על ידי מערכת הכוללת שלושה מרכיבים": גירויים שמספקת הסביבה (תשומות), מערכת שקולטת את הגירויים האלה ומעבדת אותם , ותגובות, או תוצאות התנהגותיות (תפוקות).

 

 

הגירויים והתגובות הם תופעות שניתנת להתבוננות אובייקטיבית. ילד שמקבל זריקה מרופא (גירוי) יבכה במפגשים הבאים עם הרופא (תגובה). התהליך הפנימי שמתרחש אצל הילד אינו ניתן לצפייה ישירה ולכן נתייחס למערכת שבה הוא מתרחש כאל קופסא שחורה. הביהביוריסטים גרסו כי הפסיכולוגיה אמורה להתרכז בחקר הגירויים והתגובות ולהתעלם ממה שמתרחש בקופסא השחורה, שכן אין דרך אובייקטיבית לחקור אותה.

תחילת דרכו של הביהביוריזם עמדה  בסימן חקר התנהגות של בעלי חיים, ובאופן מפורט יותר, המחקר התרכז בתיאור התופעות של למידה אצל בעלי חיים. כך, למשל, ת'ורנדייק הראה כיצד חתול שהוכנס לתיבה סגורה, למד את הדרך החוצה, לאחר שקיבל אוכל כל פעם שיצא החוצה. פבלוב הראה, בניסוייו המפורסמים עם הכלבים, שהכלב לומד להפריש ריר בתגובה לצליל של פעמון. הלמידה התרחשה בעקבות השמעת צליל הפעמון לפני קבלת האוכל, אשר מביא באופן טבעי להפרשה של ריר. (תהליכי הלמידה האלה ילמדו באופן מפורט יותר בשיעור העוסק בלמידה). ההתבססות על חקר תהליכי למידה אצל בעלי חיים נבעה מהאפשרות הנוחה יותר ליצור תנאים מעבדתיים אובייקטיביים אצל בעלי חיים בהשוואה לאנשים. מובן שמטרת המחקר הייתה להבין התנהגות של אנשים, והביהביוריסטים הניחו שניתן לגזור מתוצאות המחקרים על בעלי חיים, להתנהגותם של אנשים. הנחה זאת עוררה ביקורות רבות כנגד הביהביוריזם, כמו גם העיקרון הבסיסי שהנחה השקפה זאת, דהיינו ההתעלמות מהניסיון להבין את התהליכים הפנימיים. מבקריה של השקפה זאת טוענים שהיא מצמצמת את חקר ההתנהגות האדם ומפשטת את המורכבות הרבה המאפיינת אותה. למרות ביקורות אלה, שלא ניתן להתעלם מהן, תרמה  ההשקפה הביהביוריסטית תרומה משמעותית, לחקר תהליכי למידה, כלומר רכישה של התנהגויות חדשות באמצעות הקשר עם הסביבה שבה מתפקד הפרט. הביקורות כנגד הביהביוריזם הצמיחו השקפות אחרות אשר תרמו להבנת היבטים אחרים בהתנהגות האדם, והשלימו את הביהביוריזם בניסיון להגיע להבנה מלאה יותר של היצור המורכב ביותר עלי אדמות.

הדפסשלח לחבר