עזרה ראשונה נפשית בטלפון
הפוך לעמוד הבית
לקבלת מידע באי מייל

מאמרים בנושא ער"ן

מצוקות בני נוער באספקלריה של דואר אלקטרוני

האינטרנט מציע מגוון מקורות לעזרה ראשונה נפשית. המחקר הנוכחי התמקד בערוץ של הדואר האלקטרוני ובחן את מאפייני הפניות לעזרה ואת האסטרטגיות בהן השתמשו העונים בתגובות להודעות המצוקה. הנתונים כללו 65 אינטראקציות שהתנהלו בדואר האלקטרוני בין מתבגרים שפנו לער"ן לבין מתנדבים שענו להם. ממצאי מהחקר מתארים את סוגי הבעיות שהוצגו, עוצמת הצוקה של הכותבים, דפוסי הציפיות לעזרה ואסטרטגיות התגובה של המתנדבים. כמו כן מתאר המחקר את השפעת ערוץ התקשורת על אופי התהליך שמתנהל בו.


דמוי ער"ן בעיני אנשי מקצוע

עזרה ראשונה נפשית בסביבה מקוונות: השוואה בין מענה אישי מידי לדואר אלקטרוני

עזרה נפשית בסביבה מקוונת מוצעת לגולשים בערוצי תקשורת שונים, כגון דואר אלקטרוני, צ'ט אישי וקבוצות דיון. העבודה הנוכחית בחנה האם ערוץ התקשורת משפיע על מאפייני האנשים הפונים לעזרה ועל מאפייני הפניות. המאמר מציג ממצאים של ניתוח השוואתי בין פניות שהתקבלו בשני ערוצים שמפעיל ער"ן – צ'ט אישי ודואר אלקטרוני. המאפיינים שנבחנו הם מין וגיל של הפונים, הבעיות שהוצגו על ידי הפונים ומצבי סיכון של הפונים. הממצאים שהתקבלו מוצגים בהשוואה למאפייני הפניות שהתקבלו במענה הטלפוני של ער"ן.

מאפייני פניות למענה הטלפוני של ער"ן בשנת 2008

הדוח מציג תוצאות של סקר על מאפייני הפניות לשרות ער"ן בשנת 2008 בכל סוגי השירותים הטלפוניים שער"ן מספק לציבור: קו סיוע כללי בעברית, קו סיוע כללי בערבית, קו סיוע כללי ברוסית, קו סיוע לחיילים ובני נוער, קו סיוע לזקנים. מטרת העבודה היא לתאר את המאפיינים של הפונים לשרות ער"ן ואת המאפיינים של הפנייה בסוגי השירותים השונים. מאפייני הפונים שנבחנו בעבודה הם: מגדר וקבוצת גיל של הפונה. המאפיינים של הפנייה הם סוג הפנייה (חדשה לעומת חוזרת), סוג הבעיה שהוצגה על ידי הפונים ומצבי סיכון של הפונים (מחשבות התאבדות ואיומים בהתאבדות).

פניות לפורום של עזרה ראשונה נפשית

Next Page